Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Połczynie - Zdroju jest placówką oświatową, która zapewnia
specjalistyczną pomoc psychologiczną, pedagogiczną i logopedyczną dzieciom, młodzieży, rodzicom oraz nauczycielom
z przedszkoli, szkół i placówek z rejonu Gminy Połczyn - Zdrój i Rąbino.     

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
78-320 Połczyn-Zdrój, ul. Jana Pawła II 4

tel./fax (094) 36 62 963
poradniapz@wp.pl


     

Godziny pracy sekretariatu: 7.30 -15.30
Poradnia poza swoją siedzibą prowadzi PUNKTY KONSULTACYJNE w Zespole Szkół w Rąbinie i Redle
Wniosek przez ePUAP